Evenwichtig zelfbeeld

Wat? 

In een module van 6 sessies wordt gewerkt rond het zelfbeeld van de jongere of jongvolwassene. Je gaat samen met de counselor op zoek naar antwoorden op volgende vragen:


Wat is een laag zelfbeeld?

Hoe ziet een evenwichtig zelfbeeld eruit?

Hoe ziet mijn zelfbeeld eruit?

Kan mijn zelfbeeld evolueren?

Wat kan bijdragen tot een positiever zelfbeeld? 

 


Voor wie? 

Voor jongeren & jongvolwassenen tussen 12 - 25 jaar met een (overwegend) laag zelfbeeld die graag naar een meer evenwichtig zelfbeeld willen evolueren. Individuele begeleiding kan doorheen het hele jaar worden opgestart. Het groepsaanbod wordt per leeftijdscategorie georganiseerd. 


Wanneer?

Doorheen het hele jaar kan in een individueel traject worden ingestapt. 

Data voor de groepssessies zullen hier laten worden bekend gemaakt.


Prijs? 

360 euro/ module (6 sessies) in individueel traject. 

De betaling gebeurt deels voor aanvang van de module. 


Inschrijven?

Een training kan hier of per mail worden aangevraagd.

0